Buhayin ang Tanaga!

Wednesday, March 16, 2005

Many but not too Many

I've been receiving alot of submissions of Tanaga, but not much yet in the foreign tongue. So far, I have got just got one Tanaga from France. While I wait for a surge or even a slight interest from a foreign national who cares enough about this cause, allow me to post the following works from several authors.

There is no intention here to connect one from the other. Please take each Tanaga as its own.

Ako'y Naubusan

Ang hita mong hugis banak,
Isigang at kamitisan.
Pag ako'y di nakatikim,
Ay tiyak na naubusan.

Author's Note:

- Ang "banak" ay isang uri ng malinamnam na isda na mahuhuli sa baybayin
ng dagat ng batangas.
-
Ang "kamatisan" naman ay lagyan ng kamatis.

Aldrin Cantos, Philippines.
-----


ako'y kibit-balikat,
sa pag-abang ng dyipni,
mga mata'y imulat,
hay! ako'y tinanghali!

Leya Opinaldo, Philippines.
-----


Payo sa Bagong Gradweyt

sa iyong pagtatapos
'wag na' wag kalimutan
ang magsilbi sa bukid
ay karangalang lubos

Roh Mih, Philippines

-----

posted by Jardine Davies @ 5:11 AM

0 Comments:

Post a Comment