Buhayin ang Tanaga!

Tuesday, March 08, 2005

INANG LUPA: BABAE

John Torraba used the Tanaga in this greeting sent to mark the occassion of Women's Day.
The other layers of meaning to it, I'll leave for you to discover:

ISANG MALIGAYA AT MAPAGPALAYANG ARAW NG MGA KABABAIHAN SA INYONG LAHAT, MGA KASAMA!!!

INANG LUPA: BABAE

Sabi nila'y madugo
Ang pagsilang ng mundo
Ngunit nababatid mo,
Ito'y mula sa puso.

- John Torraba, Philippines.


posted by Jardine Davies @ 12:13 AM

0 Comments:

Post a Comment