Buhayin ang Tanaga!

Tuesday, March 08, 2005

Makatang Kiko Strikes Again

This time with words stronger and pegged in a well-known talinhaga, 'Pag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot." (Should the blanket be short, fold yourself to fit into it, or literally, Learn to fold yourself in). He follows with what to do if the blanket is non-existent.

With that, the Tanaga had become a social commentary:

Tanaga Sa Bayan

Sakripisyo

Matutong mamaluktot
‘Pag maikli ang kumot
Pa’no pag walang kumot
Siksik na lang sa sulok.

Krisis

Bayan kang iniinis
Ng pulitikong ganid
Taumbaya’y binitbit
Sa hirap at panangis.

Huwad

Itubog man ang tanso
Sa karagatang ginto
‘Pag naiwan sa ulan
babalik sa kawalan.

Paglaya

Kalagin mo ang gapos
Malay na binusabos
Huwag sanang maubos
Kalayaa’y matapos.

- Makatang Kiko, Philippines.

posted by Jardine Davies @ 11:30 PM

0 Comments:

Post a Comment