Buhayin ang Tanaga!

Friday, March 11, 2005

A Tanaga from France

Anavs departs from tradition in this piece. Instead of using the Tanaga separately, she constructs a poem with 3 Tanagas serving as any regular stanza would. While each of her Tanaga can behave on its own, the continuity she created is something new in this work about a Dog's Bark:


Kahol ng Aso

Di ka maintindihan
Bulabog buong bayan
Ang Pighati mong tangan
Hindi ko kailangan

Dapat bang maging aso
Upang ako'y mapaso
Sa dinulot mong kaso
Bingi na aking puso

Ngunit aking naisip
Ano ba ang kalakip
Nitong dusa mong kipkip
Ako ba ang sasagip

- Anavs, France.
posted by Jardine Davies @ 5:22 AM

0 Comments:

Post a Comment