Buhayin ang Tanaga!

Saturday, October 23, 2010

‚Äétulala

sila'y magsisilakad
na sa talino'y hubad
yakagin mang masikap
...yaring diwa'y lagalag.


--berlin flores
oktubre 20, 2010
lungsod ng mandaluyong
posted by Jardine Davies @ 4:47 AM

0 Comments:

Post a Comment