Buhayin ang Tanaga!

Saturday, October 23, 2010

Tatlong Tanaga ni Pia Montalban

katawan ko'y pilipit
sa banig nakadikit
sa kirot nakapiit
nakabilot na paslitlangis, ihaplos-diit
konting taas ng singit
kung sa'n nagkubling init
at pawis na malagkitcongenital ba'y dalit
nitong lahing sinulit
sa bunso n'yong makulit
halik-pagibig: sakit.
posted by Jardine Davies @ 4:40 AM

0 Comments:

Post a Comment