Buhayin ang Tanaga!

Saturday, October 16, 2010

Mga Tanaga para sa Chile 33 ni Berlin Flores

(Susog sa nauna nang mga tanaga ni Richard Gappi hinggil sa pagkaka-rescue sa 33 mga minero mula sa ilalim ng lupa.)


reunion

matapos n'yong mahugot
sa ilalim ng lupa
pagkakita sa mukha
kapamilya'y naluha.


pananalig

sa haba ng panahong
kayo ay nangabaon
tanging tangan n'yong gidon*
pananalig sa Poon.

*isang maliit na bandilang kadalasang ginagamit sa panahon ng digma. silbing pagkakakilanlan ng isang hukbo.
posted by Jardine Davies @ 6:10 PM

2 Comments:

This captures exactly how I felt upon seeing the miners. Poon is such a powerful word!
Blogger Jdavies, at 8:38 PM  
thanks for the comment. indeed, Poon is both powerful and picturesque, if only for the image of faith it conveys. :)
Blogger Berlin Flores, at 6:52 AM  

Post a Comment