Buhayin ang Tanaga!

Sunday, October 10, 2010

luma-Lazarus

Kinausap ko si Dave Buenviaje para buhayin (muli) ang blog na ito. Gaano kahalaga ang engagement sa tanaga bilang isa sa mga anyo ng katutubong pagtula? Tulad ito ng paghahanap sa isang nawawala; ng isang taong tinutunton ang kanyang pinagmulan. Kaya mabuti rin na sabihing hindi talaga namatay ang tanaga. Naisantabi lang natin.

Ipasa ang inyong mga tanaga sa tanaga2@gmail.com, subject: BUHAYIN ANG TANAGA.


- Mark Angeles
posted by Jardine Davies @ 10:40 PM

1 Comments:

saan makikita ang matatanggap na tanaga? link pre...hehe
Blogger man gervacio, at 4:16 PM  

Post a Comment