Buhayin ang Tanaga!

Saturday, October 16, 2010

Tatlong Tanaga (sa Dilaw na Halimaw) ni M.J. Rafal

i.

Unti-unting napanot,
tuktok na baluktot.
Asyendang 'di sinaka,
'pagkait sa sakada?


ii.

Barong mo ay kayputi,
ngisi'y kasuklam-suklam.
Yaon nga ba'y baluti
sa mga ayaw 'paalam?


iii.

Ikaw, oo, halika!
Bibig mo'y 'yong ipinid.
'Pagkat ako'y bathala.
Litaw lagi'ng gilagid.
posted by Jardine Davies @ 6:07 PM

0 Comments:

Post a Comment