Buhayin ang Tanaga!

Saturday, October 16, 2010

Mga Tanaga ni German Villanueva Gervacio

Magtanim ay di biro
Maghapong nakayuko
Di naman makaupo
Sa lupang pinangakoDapa mga kasama!
Ilag sa bambo’t bala
Ang huli mong tanaga
Ibulong mo sa lupaMay tainga ang lupa
May pakpak ang balita
May bibig ang tanaga
Bubuga rin ng tinggaItaga mo sa bato
Na itong tanaga ko
Ititigbas sa buto
Ng bungol sa dalit moKondom na pinalobo
Langitngit ng kuwarto
Punlay na atribido
Sa latex nagsisirkoBubong na butas-butas
Bintanang nakabukas
Tatay na superlakas
Toink! Kondom ay umikyas!Papantig-pantig ka na
Patugma-tugma pa nga
Patana-tanaga pa
Nakangisi lang sila


German Villanueva Gervacio/Iligan City/October 14, 2010
posted by Jardine Davies @ 6:02 PM

0 Comments:

Post a Comment