Buhayin ang Tanaga!

Saturday, October 23, 2010

Bagyo Nanaman?! (Mga Tanaga ni Angela Tabalno)

Bagyong Jua'y naulat
Biglang gayak ang lahat
Hinagpis at siwalat
Ondoy ba'y di pa sapat?Tao'y san paroroon?
Ulan dito, ulan don.
Ang daa'y nagka-alon
Hanggang bewang na daw d'on.Sa D'yos nagsusumamo
Tao'y ipag-adya Nyo
Bagyo sana'y lumayo
At sa dagat maglaho.
posted by Jardine Davies @ 4:43 AM

0 Comments:

Post a Comment