Buhayin ang Tanaga!

Wednesday, April 06, 2005

More Tanagas on Love

If Valentines is celebrated in April this would be the best selection.

But why not, if all is love, why not use Tanagas for love? Filipino is a language of romantics and emotion. In our tongue, Love is best said not with just one word. Like Greeks of old, we have many words for love: Pag-ibig, Pag-irog, Pagsinta, Pagmamahal. To stress the point that we are such lovers, I wish I can list some of our derivative words which stem from love, romanticism and emotions. At the top of my head I can think of Alab, Bugso, Tiklad, (that feeling of the first throb in any victory be it in war or in love) etc...

Here's a poem from Krusada. Ang my virtual toast to Love:


Mga Hiwa ng Pag-ibig

I. Pagkukubli
mga talang sinungkit
ngayon ay bitbit-bitbit,
sa bulsa ay sinukbit
tinago sa 'yong pilit.

II. Pagsusumamo

Pilit na inaangkin
ang 'yong ngiting kerubin
na tinangay ng hangin
upang 'di maipain.

III. Pilit na Paglapit

dusa ang inabot ko
nang minsang maghingalo
ang matang nahahapo
sa paghahabol sa'yo.

IV. Paglilirip

'tong mga bagay-bagay
na pilit hinalukay
kinumpara sa buhay
mong nilunod sa kulay.

V. Patuloy na Pag-irog

ano man, ano pa man
pakikitalamitam
ko sa hanging mayaman
ay pag-ibig ang laman.

-Krusada, Philippines.
posted by Jardine Davies @ 7:36 AM

1 Comments:

thank you because you right this so that i can pass my assignment
Anonymous Anonymous, at 12:42 AM  

Post a Comment