Buhayin ang Tanaga!

Wednesday, March 23, 2005

Stations of the Cross

In observance of the Holy week, I'd like to use this Tanaga of the Catholic Stations of the Cross. I thought the Tanagas 7777 structure will fit well with the Catholic tradition of mystical significance of the number 7. This work is thus Anagogic in that sense.

Apologies to the Non-Catholics or to people who are not into religious stuff. Please approach this work not as an evangelization tool, but as a literary work.

Pakinggan mo si Kristo

I. Sinakdal si Kristo

may tunog ang paratang
tibok sa bawat hakbang
bitay na dahang tangan
masakit kung pakinggan.

II. Pinasan Niya ang Krus

bulong nitong pagtanggap
sa krus inaaapuhap
tikom na labi'y agap
dito sa ambang hirap.

III. Unang Pagkarapa

sa unang bagsak ay kulog
kanino man kang lingkod
pasakit 'to sa tuhod
pasang mundo sa likod.

IV. Paglapit ni Maria

nguni mas may ulinig
sigaw ng tagong hapis
na 'di mapantig-pantig
ng inang nagtitiis.

V. Pagtulong ni Simon

ang bigla't kusang-loob
anak ng 'buting layon
walang ingay-daluyong
liban sa pagsang-ayon.

VI. Pagpunas ni Veronica

panaghoy ba ng pawis
mapunasan mang pilit
ito ba'y tatahimik
o manatiling sakit?

VII. Ikalawang Pagkarapa

madapa ka ngang minsan
halupasay nang tunay
mag-ulit pa nga kaya
dagundong sa pagdapa.

VIII. Paglapit ng mga Kababaihan

iyak na ulit-ulit
malupit na hagupit
lagitik ng hinagpis
alaalang mahigpit.

IX. Huling Pagkarapa

sala'y aalingawngaw
tono ng pagbagsalimbay
ipit sa paghandusay
sugatan mong katawan.

X. Pagtanggal ng Kanyang Damit

hapdi ng biglang punit
dugo'y s'yang hinahasik
mahubda'y di panagip
nguni kailangang dalit.

XI. Pagpako kay Kristo

katok siya sa simula
pako ang panukala
bigat ng bawat sala
lagapak huling dala.

XII. Pagkamatay ni Kristo

hatid ng huling hapo
hingasing ng dibdib mo
sa buong sansinukob
huling alak na handog.

XIII. Pagbababa sa Krus

templong pinatahimik
pagbaba'y may habilin
lakas na laging kipkip
'di man lamang inangkin.

XIV. Paglilibing

Ugong ng nitsong bato
pananda ng pagsuyo
sa huling sakripisyo
pinatawad ang tao.

- Jardine Davies.

posted by Jardine Davies @ 5:52 AM

1 Comments:

Pagbangon (Buhay!)

Dilat, mata ni Pedro
Damit, ladlad sa nitso
Anghel, "Sinong hanap n'yo?"
"Buhay! Buhay si Kristo!"
Blogger The Pageman, at 12:28 AM  

Post a Comment