Buhayin ang Tanaga!

Friday, April 22, 2005

Tragedy in Short Poems

Nanoy paints four disasters as surreal tragedies - images that evoke more than the physical damage, but also the emotions trapped in the middle of each cataclysm.

While reading the following works I am reminded of other tragedies, perhaps more of the intellectual or cultural tragedy of the Tanaga. Should it be left in decay, or relegated to n obscure corner of memory alone, what does this say about the Filipino as a people? It's sad enough that the country is right smack in the middle of Typhoon Zone, Pacific Rim of Fire and host to alot of natural and man-made disasters.

Losing the Tanaga will be an even bigger disaster than all these calamities combined.


Trahedya

Tsunami

Sa hinahon, kumaway
Sila nang sabay-sabay.
Dugo, sikmura't patay
Palamuti sa kamay.

Richter

Namangha ang syentista
Sa obra ng makina:
Larawan ng artista
Na nilamon ng lupa.

Turbulence

Sa malayong lupain,
May batang humihiling
Matulad, balang araw
Doon sa bulalakaw.

Diskaril

Nakiisa si Hulyan
Sa daing ng sasakyan.
Sigaw ng kalayaan:
Bakal sa lalamunan.

- Nanoy
posted by Jardine Davies @ 12:52 AM

4 Comments:

maganda po itong inyong ginagawa. medyo nababahala lamang ako sa pangalang ginagamit niyo. sadya po ba itong komentaryo sa kakulangan ng pilipino na sumusulat ng tanaga at kailangang isang manunulat na may pangalan ng dayuhan ang mamuno sa pagbuhay ng tanaga?
Blogger vonjobi, at 9:11 PM  
vonjobi, jardine davies talaga ang pangalan ni kuya jardine. :p

at isa pa, ang pagiging "makabayan" ay hindi masusukat sa paggamit o hindi ng dayuhang wika. higit pa doon, ay ang pagkilos.
Anonymous nanoy, at 11:28 PM  
napakamakahulugan po ng inyong tula.....ngunit sa napapansin ko ay kakaiba po ang ginamit nyong pamagat.....pero ito po tlaga ay nakamamangha.....marahil marami na pong sumang-ayon dito...nakabibilib ito!!!!:) ang galing :>
Anonymous Anonymous, at 9:13 PM  
napakamakahulugan po ng inyong tula.....ngunit sa napapansin ko ay kakaiba po ang ginamit nyong pamagat.....pero ito po tlaga ay nakamamangha.....marahil marami na pong sumang-ayon dito...nakabibilib ito!!!!:) ang galing :>
Anonymous Anonymous, at 9:15 PM  

Post a Comment